#

Türkiye

Yıllık nişasta bazlı şeker kotası belirlendi

Türkiye’de 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019-2020 pazarlama yılı için toplam nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası, 67 bin 500 ton olarak belirlendi. Bu dönem için toplam şeker kotasının 2.7 milyon olacağı ifade edildi. NBŞ kotası ise yüzde 2.5 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, aynı dönem için ‘ülke toplam şeker kotası’ 2.7 milyon ton olacak. Kararda, pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise A kotası’nın yüzde 5’ine karşılık gelen 131 bin 625 ton, NBŞ kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5’ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlendi.

Şeker Kanunu’nda A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını; B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını temsil ediyor.

Karar ekinde, 2019-2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımı da yer alıyor.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER NEDİR?

Genellikle mısırdan elde edilen bir sıvı şeker olan NBŞ, şeker kamışı ya da pancardan elde edilen sofra şekeri gibi tek başına tüketilmez ancak endüstriyel olarak üretilmiş gıdaların hemen hepsinde kullanılır.

Kan şekerini oldukça hızlı yükselten nişasta bazlı bu ürün, şekerin en zararlı formu olarak görülüyor. NBŞ; meyve suyu, bisküvi, ketçap gibi çok geniş bir yelpazedeki ürünlerde yer alıyor. Şirketler bu ürünü daha ekonomik olduğu için tercih ediyor.

Türkiye’de NBŞ, belirlenen kota kadar üretilebiliyor. Bu kararla birlikte Türkiye’de şeker üretiminin yüzde 97.5’i pancardan sağlanmış olacak.