#

Kullanım Şartnamesi

Aşağıdaki maddeleri uygulama konusunda duyarlılığınızı bekliyoruz:

Hakaret – Kişisel Bilgiler: İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Ancak, okur, izleyici  ve üyelerimizin kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken, başkalarını taciz etme ve karalama imkanı vermemekteyiz. Kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe izin vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz, özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası ve hakaret hoşgörü sınırlarımızın dışında. Bu ifadelere sahip içerik hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin vermemekteyiz. Yetişkin cinsel organlarının, cinsel eylemlerin sergilendiği görüntüler veya yazılar hoşgörü sınırlarımızın dışındadır ve yasal değildir. Özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi veya bunları teşvik eden veya andıran içerikler konusunda gerçekten hassasiyet göstermekteyiz. Bu içeriğe sahip içerik hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Zararlı Alışkanlıklar: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi veya isminin kullanılması mahiyetinde içerik hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Aşırı Şiddet:  Bir canlıya acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran her türlü yayını içeren içerik hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Silahlar ve Patlayıcı Maddeler: Yasa dışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin yayınlayan içerik hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Resmi İçerik: Görüntü alınmasına veya fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen askeri veya diğer resmi kurumlara ait videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir.Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kullanıcılar sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) içeriği siteye yükleyebilir. Eğer kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer kullanıcılar dahil) ait olan video, fotoğraf, resim, yazı vb. içeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, ihlale konu olan içeriği -hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın- siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren kullanıcının üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

Siyaset veya Dini İçerik: Linehaber ve Line TV her siyasi görüşe ve dine saygı duyar ama bunların suistimal edilmesini istemez. Bu yüzden siyasi veya dini suistimal bulunduran öğeler hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Yasalara Aykırılık: T.C. yasalarının suç saydığı fiileri öven,suça özendiren,ticari olarak haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan tüm içerik veya yorumlar da hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik veya yorum hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacak yada kaldırılacaktır.

Kullanıcı Şikayeti: İçerik ve kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının yanlışlıkla sitemizde yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına bizi bilgilendirmekten kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlar tarafından incelenerek dikkate alınacak ve varsa aykırılık en kısa sürede giderilecektir.