#

Haber

Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz ilaç desteği Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanının 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 604), 15 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’nci Maddesinin birinci fıkrası, kamunun sağladığı mal ve hizmetlerden ancak ücreti mukabili yararlanılabileceğini düzenliyor. Söz konusu fıkradan muafiyet ise söz konusu mal ve hizmetten ücretsiz yararlanma imkanı tanıyor.

Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz ilaç desteği!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara şu geçici madde eklendi:

“GEÇİCİ MADDE 72- Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 300.0007i geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar uyarınca sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz ilaç temin edilecek. Ancak sayı 300 bin ile sınırlı olacak.