#

Haber

Milyonluk eserleri çaycıya boyatan müdür hakkında karar çıktı

Yargı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, aralarında İbrahim Çallı, Hoca Ali Rıza, Fikret Otyam, Diyarbakırlı Tahsin, Şevket Dağ ve Fausto Zonaro gibi ünlü ressamların bulunduğu 25 adet milyon dolarlık eserin çerçevesini, müzedeki çay ocağında görevli personele boyattığı gerekçesiyle hakkında 7 milyon 239 bin 500 TL’lik kamu zararı davası açtığı eski Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ömer Gündoğdu ile ilgili son karar çıktı. Kararda eserlerdeki zararların müzeye teslim öncesinde de bulunduğu kaydedilerek, Gündoğdu’nun, çerçeveleri yönetmelik hükümlerine aykırı boyatmasından dolayı bin 996 TL ödemesine hüküm verdi.

Bakanlık, Gündoğdu’ya 12 Şubat 2014’te DÖSİMM işçisi ve müzenin çay ocağında görevli bulunan Erol Öztürk’e restoratör olmamasına rağmen verdiği talimatlar ile müzede bulunan eserlerde hasar ve değer kaybına neden olduğunu, 25 adet tabloya yapılan hatalı müdahaleler sonucu 7 milyon 239 bin 500 TL kamu zararı meydana getirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, bakanlık bu bedelin Gündoğdu’dan tahsilini talep etmişti.

Bilirkişi, çerçevelerini müze çaycısının boyadığı Diyarbakırlı Tahsin’in ‘Sultan Ahmet Çeşmesi’, Mahmut Celayir’in ‘Müdahale’, Fausto Zonaro’nun ‘Genç Kız Portresi’ gibi eserlerde 1.996 lira 20 kuruşluk zarar oluştuğu yolunda rapor verdi.

ALTI ESER YER ALDI

Mahkeme, konuyu bilirkişilere sordu. 10 Mayıs 2015’de hazırlanan ilk bilirkişi kurulu raporunda Gündoğdu’nun Bakanlık Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranması sonucu 25 eserden sadece Diyarbakırlı Tahsin’in ‘Sultan Ahmet Çeşmesi’, ‘Tophane’de Cumhuriyet Vapuru’ eserlerinde yüzde 10, Mahmut Celayir’in ‘Müdahale’, Şevket Dağ’ın ‘Valide Han’, Bahriyeli İsmail Hakkı’nın ‘Denizde Fırtına’ eserlerinde yüzde 5 ve Fausto Zonaro’nun ‘Genç Kız Portresi’ adlı eserinde yüzde 10 oranında değer kaybı oluştuğu tespitinde bulunmuştu.

Mahkeme, ilk bilirkişi raporuna itiraz sonrasında yeni bir bilirkişi kuruluna başvurdu. 10 Mayıs 2016’da hazırlanan yeni kurul raporunda ise ilk raporda belirtilen değer kayıpların eserlerin müzeye teslim edilmeden önceki görsellerinde de yer aldığı belirtildi. Resimlerdeki hasarın Gündoğdu ve diğer çalışanlara atfedilen kusurlu davranışa dayanmadığı vurgulandı. Raporda, Gündoğdu’nun restorasyon kurallarına aykırı olarak uzman olmayan müze çalışanına çerçeveleri boyatmasından dolayı kusurlu bulunduğu kaydedilerek, “Buna ilişkin zarar da uzman bir restoratör tarafından bin 996.20 TL’ye restore edilebilecektir” denildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR

Bakanlık son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi’ne istinaf başvurusuna gitti. Mahkeme, 9 Şubat 2017’de verdiği kararda da Gündoğdu’nun çerçeve dışındaki zararlardan sorumlu tutulamayacağını kaydederek, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun bulunduğuna hükmetti. Bakanlık, mahkemenin istinaf başvurusunu esastan reddetmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne temyiz başvurusunda bulundu. Daire de 4 Haziran 2018’de “verilen kararda bir isabetsizlik görülmediğini” belirterek, oy birliği ile temyiz itirazlarının reddine karar verdi.