#

Gündem

Kapadokya’nın Bezirhaneleri araştırılıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından yürütülen ve bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Nevşehir ve Aksaray Bezirhaneleri Yüzey Araştırması Projesi’nin 2023 sezonu çalışmalarına başlandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın izni ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin desteği ile yürütülen ‘Nevşehir ve Aksaray Bezirhaneleri Yüzey Araştırması Projesi’nin üçüncü dönemine başlandı.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Maraşlı başkanlığında Doç. Dr. Alper Altın, Dr. Öğretim Üyesi Enes Kavalçalan, Dr. Ahmet Arı ve öğrencilerden oluşan araştırma ekibi tarafından yürütülen proje ile birlikte Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köy ve kasabalarda araştırma ve incelemeler gerçekleştirildi.

NEVÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Maraşlı NEVÜ’nün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi olarak ilan edilmesiyle birlikte Üniversite olarak ihtisaslaşma vizyonuna yönelik önemli projeler yürüttüklerini söyledi.

Maraşlı bu çerçevede ‘Nevşehir ve Aksaray Bezirhaneleri Yüzey Araştırması Projesi’ ile Kapadokya’nın somut kültürel mirasını araştırarak gün ışığına çıkarılacak yeni veriler ile bölgenin ve ülkenin kültür ve tarihine önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Proje ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi de veren Doç. Dr. Savaş Maraşlı, Orta Anadolu Bölgesi’nin tarımında önemli yeri olan keten ve ızgının ham madde olarak kullanıldığı bezirhanelerin geleneksel yöntemle yağ elde edilen üretim atölyeleri olduğunu söyledi.

Maraşlı; “Yaptığımız araştırma ve incelemelerde aydınlanmada, beslenmede ve sağlıkta önemli yeri olan beziryağının çıkarıldığı bu yerel atölyelerin Kapadokya Bölgesi sınırları içerisinde çok sayıda örneğine rastladık. Kırsaldaki kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturan bu yapıların bölgenin mimarlık tarihine olduğu kadar sosyoekonomik ve kültürel yapısına ve hafızasına ışık tutacağı kanaatindeyiz” dedi.