#

Türkiye

Arkadaşını Forkliftle Taşıyan İşçiye Yargıtay’dan Emsal Karar

Çalıştığı iş yerinde forkliftle mesai arkadaşlarını taşıyan operatör işten atıldı. Mahkemenin işe iade ettiği forklift operatörünü Yargıtay haksız buldu.

Forklift operatörü, eğlenmek maksadıyla arkadaşlarını forklifte bindirdi. Bu hareketiyle iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle operatör işten atıldı. Soluğu iş mahkemesinde alan işçi, işe iade davası açtı. Davacı, feshin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek işe iadesini istedi. Davalı ise, davacı ve diğer işçiyi iş yerinde yük taşımak için kullanılan forklift aracına mal konulan yere diğer personelin bindirerek iş yeri üretim sahasında eğlence amaçlı seyahat ettikleri tespit edildiğini öne sürdü. Davacının bu davranışının ciddiyetsiz, sorumsuz ve iş sağlığı güvenliği kurallarına da aykırı olduğunu kaydetti. Gerekli savunmaların alındığını belirten davalı, feshin haklı ve geçerli olduğunu söyledi. Mahkeme, iş akdinin feshi arasında orantısızlık olduğuna, uyarı ve ihtar ile yetinilebilecek iken ağır bir netice olan iş akdinin feshinin tercih edilmesinin isabetsiz olduğuna hükmetti. Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine devreye Bölge Adliye Mahkemesi girdi. Bölge Adliye Mahkemesi de başvuruyu reddetti. İşveren kararı bu kez Yargıtay’a götürdü. Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi emsal bir karara imza attı.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi kararında şöyle denildi: 
“Somut uyuşmazlıkta; davacı işçinin forkliftin kaldırma kollarında ile diğer işçileri taşıdığı dosya içeri ile ispatlanmış olup; davacının bu eylemi iş sağlığı ve güvenliğini riski oluşturduğundan iş yerinde olumsuzluklara yol açmıştır. Daha önce diğer forklift operatörlerinin aynı konuda uyarılmış olmaları, davalı işverenin forklift bıçağında insan taşınmasını açıkça yasaklandığı anlamına gelip davacı işçinin de özellikle uyarılması gerektiğinden söz edilemez. Davacının iş sözleşmesinin feshi geçerli sebebe dayandığından davanın reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararı bozularak ortadan kaldırılmış ve davacının işe iade talebinin reddine karar verilmiştir.”