#

Sağlık

Alzaymır’da erken tanı

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Eylül ayının dünya alzaymır heimer ayı olduğuna dikkat çekmek maksadıyla açıklamada bulunarak alzaymır hastalığı ile ilgili en önemli risk faktörünün yaş olduğunu belirtti.

Alzaymır’da erken tanı

Alzaymır hastalığının 65 yaş üstü kişilerde daha fazla görüldüğüne vurgu yapan Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, alzaymır hastalığının hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak, kişinin günlük yaşam aktivitelerine engel olacak düzeyde bir zihinsel gerilemeye neden olduğuna dikkat çekti. Alzaymır’ın en sık görülen bunama nedeni olmasına rağmen tek neden olmadığını belirten Uzm. Dr. Figen Şensoy, bunun yanında beyin damar hastalıkları, parkinson hastalığı, enfeksiyonlar ve sistemik hastalıkların da demansa neden olabileceğini ifade etti.

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, açıklamasının devamında, “Zihinsel işlevlerde bozulma, davranışsal belirtiler, günlük yaşam işlevlerinde bozulma şeklinde 3 ana başlıklarda toplayabiliriz. Zihinsel işlevlerde bozulma bariz unutkanlıklar, aynı şeyleri ve eski yaşanmış olayları çok sık tekrarlama, kelime bulma güçlüğü, anlama güçlüğü, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, yer ve zaman yöneliminde bozulma, planlayabilme yeteneğinde azalma. Davranışsal belirtiler kişilik değişiklikleri, içe kapanma, ilgi azalması, sessizleşme veya çabuk sinirlenme, olayları yanlış yorumlama (hezeyan), olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyon), hırçınlık, saldırganlık, huzursuzluk, uyku bozuklukları (dalamama, sık veya vakitsiz uyanma), takıntı veya inatlaşma, toplum içinde uygunsuz davranışlar. Günlük yaşam işlevlerinde bozulma para hesaplama fonksiyonunda bozulma, kişisel bakımda zorlanma ve giyinme alışkanlığında değişme, yemek yeme, yemek yapma gibi temel işlevlerde bozulma olarak kendini göstermektedir’’ diye konuştu.

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, alzaymır hastalığının teşhisinde hasta ve hasta yakınlarından detaylı bir öykü alınmasının önemli olduğunun altını çizerek tanıda beynin görüntüleme yöntemleri ilgili tetkiki ve bir takım nöropsikolojik testlerin yapılarak teşhis konulduğunu kaydetti. Erken tanının alzaymır hastalığında oldukça önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Şensoy, tedaviye erken dönemde başlanmasının uygulanan tedavilerin etkinliğinin daha uzun süreli olabilmesinde etkili olduğuna vurgu yaptı.

Yorum için tıkla

Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir Giriş

Yorum yazın