#

Eğitim

Akademisyen çiftin proje başarısı

TÜBİTAK BİDEB 2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Türkiye genelinde Sağlık Bilimleri alanında desteklenen 12 projeden 2’si Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) laboratuvarlarında araştırılmak üzere desteklenmeye hak kazandı.

Akademisyen çiftin proje başarısı

BUÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan mezun olan Dr. Özkan Yavaş’ın yürütücüsü olduğu, BUÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Akkoç ve BUÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Semiha Ersoy’un danışmanlığındaki “Sıçanlarda Deneysel Periferik Sinir Hasarında Yağ Grefti ve Periton Kaynaklı Mast Hücresi Transplantasyonunun Sinir Rejenerasyonuna Etkisi” başlıklı proje ile,Doktora Öğrencisi Senem Esin Yavaş’ın yürütücüsü olduğu, BUÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven ve BUÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çakır’ın danışmanlığındaki “Prepubertal Dönemde Kronik Sosyal Baskı Oluşturulan C57bl/6j Farelerde Selektif MMP-9 ve MMP-2 İnhibitörü Uygulamasının Puberte ve Erişkin Dönemde Beyin Üzerine Etkisinin Araştırılması” başlıklı iki ayrı proje desteklenmeye değer görüldü.

Akademisyen çiftin proje başarısı

Lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra projelerin yürütücülüğünü de BUÜ’de yapacak olan çift, Patoloji ve Histoloji-Embriyoloji bilim dallarında akademik çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Özkan Yavaş’ın TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan projesi Ekim 2023 itibariyle başlayacak ve 18 ay süreyle desteklenecek. Doktora Öğrencisi Senem Esin Yavaş’ın projesi ise mezuniyetini takiben başlayacak ve 24 ay süreyle desteklenecek.